Skip to main content

Catalogus van een uitmuntend en overheerlyk kabinet konstige schilderyen, tekeningen en prenten door de beroemste en voornaamste Nederlandsche en andere meesters : als meede eenige fraaye beeldwerken en rariteiten : alles met veel moeite en kunde byeen verzameld en nagelaten door wylen den Heer Nicolaas Nieuhoff : het welke alles verkogt zal worden door de makelaars Philippus van der Schley, Hendrik de Winter, en Jan Yver op maandag den 14 April 1777, en volgende dagen, ten huize van Arnoldus Dankmeyer, castelein in 't Oudezyds Heeren Logement, binnen Amsterdam ..

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)